Een ziekmelding van jouw werknemer en de AVG, de nieuwe privacywetgeving. Hoe gaat dat samen? Doorgaans vertelt een medewerker in geuren en kleuren wat hij mankeert. Wat te doen met deze informatie? Op grond van de privacywetgeving is het niet zonder meer toegestaan persoonsgegevens vast te leggen die betrekking hebben op medische informatie.

Leg in ieder geval niets vast in het personeelsdossier. Beperk deze informatie tot het feit dat de medewerker arbeidsongeschikt is en gebruik overige informatie om in te schatten of het noodzakelijk is direct de Bedrijfsarts in te schakelen. Wil je precies weten wanneer je welke actie moet nemen, lees dan de website van het UWV over het stappenplan. Onmisbaar voor elke werkgever.

Het voorgaande geldt ook, nu alle informatie vrijwillig – althans spontaan – is verstrekt door de medewerker. Ook in dat geval is er geen sprake van de toestemming zoals vereist kan zijn in de AVG. Vanwege de gezagsverhouding die er bestaat tussen werkgever en werknemer is toestemming niet te beschouwen als toestemming in vrijheid gegeven, conform de AVG. Gelet hierop, is het niet toegestaan medische gegevens die betrekking hebben op ziekte en verzuim te verwerken (zoals vast te leggen). Informatie van de Autoriteit Persoonsgegevens over AVG en verzuim tref je in de beleidsregels aan. Het betreft de beleidsregels voor de verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers.

Is de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt door een derde? In dat geval heb jij als werkgever een rechtstreeks recht de schade die jij oploopt te verhalen op de aansprakelijke partij. Dit is genaamd regresrecht. Hierover heb ik al eens eerder geschreven en dit blog is nog steeds relevant. Op grond van de arbeidsovereenkomst heb jij als werkgever het recht hiernaar te informeren bij de arbeidsongeschikte medewerker.

Blijkt de medewerkster arbeidsongeschikt ten gevolge van zwangerschap? Ook dan hoef je als werkgever niet direct te worden geïnformeerd. Zelfs niet door de Bedrijfsarts. Lees in mijn vorige blog over Zwangerschap in combinatie met ziekte. In geval van zwangerschap ontvang je het loon voor je medewerkster via het UWV. Het UWV compenseert het loon voor de zwangere medewerkster. Dat kost jou als werkgever niets.

Indien het vermoeden rijst dat de medewerker langer dan een weekje ziek zal zijn, aarzel dan niet de Bedrijfsarts in te schakelen. Het is aan de Bedrijfsarts alles aan te horen van de medewerker. Deze informatie verwerkt de Bedrijfsarts vervolgens tot informatie die voor de werkgever vereist is in een rapportage. De Bedrijfsarts informeert jou, als werkgever, over de nodige maatregelen die getroffen dienen te worden.

Ziekmelding? Noteer zo min mogelijk informatie en realiseer je te allen tijde het doel waarom je persoonsgegevens verwerkt. Schakel tijdig de Bedrijfsarts in en help de medewerker re-integreren. Je bespaart veel kosten als je juist wel de medewerker goed laat re-integreren.

Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact met mij op via email of telefonisch 06 – 14578344

Auteur: mr. S.B. Punt

 

Over de auteur:

Ik ben juriste, gespecialiseerd in arbeidsrecht en contractenrecht. Deze combinatie maakt dat ik mij heb verdiept in de AVG en jou snel van adequaat juridisch advies kan voorzien zodra je een verwerkers-overeenkomst krijgt voorgelegd of privacy gevoelige informatie verwerkt. Mijn dienstverlening beperkt zich niet tot alleen advies. Ook sta ik je in rechte bij voor een gerechtelijke procedure bij de Kantonrechter. Met betrekking tot de AVG werk ik samen met Ingrid Masselink.