De NOW maatregel wordt verlengd. De inhoud van deze tweede versie is zelfs verruimd. Minister Koolmees vertelde nog op tv dat er geen boete meer zou volgen bij een bedrijfseconomisch ontslag, maar dat is iets anders in de regeling terecht gekomen. Lees hier wat de aanpassingen zijn van de NOW 2.0 ten opzichte van de huidige NOW.

Hieronder som ik enkele aanpassingen op ten opzichte van de huidige NOW maatregel:

1.      De referentiemaand voor de loonsom is voor het tweede tijdvak vastgesteld op maart 2020 (peildatum 15 mei);

2.      de verplichting om geen ontslag aan te vragen blijft gehandhaafd, maar de korting op de subsidie wordt verlaagd van 150% naar 100%;

3.      aan werkgevers wordt in NOW 2.0 de inspanningsverplichting opgelegd om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk;

4.      over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer er sprake is van een steunbedrag op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden;

5.      de opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.

Geen ontslag De verplichting voor werkgevers om geen ontslag aan te vragen blijft bestaan, maar de korting op de subsidie wordt dus verlaagd van 150% naar 100%. Dat wil zeggen dat de subsidie gekort wordt met 100% van de loonsom(men) van de werknemer(s) waarvoor bedrijfseconomisch ontslag is aangevraagd. Lees hier meer over de vorige NOW regeling.

Openstelling van het tweede aanvraagtijdvak zal waarschijnlijk zijn per 6 juli 2020. Ook dan verloopt de aanvraag via de website van het UWV. Een vereiste is opnieuw dat je bedrijf meer dan 20% omzetdaling verwacht. Het is niet noodzakelijk dat je ook de eerste NOW maatregel hebt aangevraagd.

Doel van de maatregel De NOW maatregel compenseert loonkosten tot maximaal 90% gedurende drie maanden. Doel van de NOW is zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze bijzonder tijd met Corona. De overheid vindt het noodzakelijk dat ondernemers en werkenden zich kunnen aanpassen aan een veranderende Nederlandse samenleving en economie. Het noodpakket maatregelen, waaronder de NOW maatregel, is daarom aangepast.

Tegemoetkoming Vaste Lasten naast compensatie loonkosten Er komt zelfs een nieuwe noodmaatregel: Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB. Bedrijven krijgen een tegemoetkoming voor hun vaste lasten tot een maximum van 20.000 euro voor de komende drie maanden. Deze tegemoetkoming geldt naast de compensatie van de loonkosten. De regeling is voor MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters.

Lees meer op de website van de rijksoverheid:

//www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/20/coronavirus-verlenging-en-uitbreiding-noodpakket-banen-en-economie

De financiële kabinetssteun aan ondernemers en werkenden blijft groot. Toch is een ontslag of een faillissement niet altijd te voorkomen.

Hulp nodig bij de aanvraag van een regeling? Zijn de tijdelijke noodmaatregelen niet passend voor jouw bedrijf en wil je arbeidsrechtelijke oplossingen die ook op de langere termijn standhouden? Neem contact op met Vanhier Accountants & Adviseur.

Auteur mr. S.B. Punt, juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht.

Meer weten over mij en mijn werk? Laten we linken op LinkedIn.