Vandaag ben ik lekker aan het lezen over mijn vakgebied compliance. De AVG en de privacy perikelen vallen onder compliance binnen een organisatie. Compliance heeft te maken met kwaliteit en de naleving van kwaliteitsregels. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) schreef al minder streng te handhaven op het gebied van AVG vanwege Corona. ‘De AP geeft organisaties vanwege de coronacrisis meer ruimte om zich te concentreren op de bestrijding van corona.‘, aldus de AP op de website. Dat geldt echter niet voor alle toezichthouders.

Zo lees ik op de website van AFM dat de AFM de ontwikkelingen op de financiële markten nauwlettend volgt in het belang van stabiele en ordelijke financiële markten. De Europese toezichthouders benadrukken dat het voor de kwaliteit van accountantscontroles van groot belang is dat er blijvende aandacht is voor de continuïteit, gebeurtenissen na balansdatum en communicatie na de COVID-19 uitbraak.

Corona brengt een uitzonderlijke situatie met zich mee. Kwaliteit blijft van groot belang. Ook nu we met zijn allen zoveel mogelijk thuiswerken. In april 2020 is er een uitspraak gekomen in een tuchtzaak dat twee accountants onterecht een goedkeurende controleverklaring van de jaarrekening hebben afgegeven. Gebruikers van de jaarrekening moeten kunnen vertrouwen op de informatie uit de jaarrekening en de afgegeven controleverklaring en de toezichthouder moet juist geïnformeerd worden. Door hun handelswijze hebben de betrokken accountants het maatschappelijk vertrouwen geschaad.

Deze kwestie speelde al in 2017. Toen diende de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een klacht in tegen twee accountants van BDO vanwege het onterecht afgeven van een goedkeurende controleverklaring van de jaarrekening over 2014 van een internationale zuivelproducent. Deze klacht is in april 2020 grotendeels gegrond verklaard door de Accountantskamer. Het oordeel over de jaarrekening van de accountant was onvoldoende onderbouwd. Vastgesteld werd dat dit in strijd is met de beginselen van professionaliteit en integriteit. Lees op de website van de AFM over deze tuchtzaak.

Kortom, professioneel en integer handelen blijft van groot belang. Ook in tijden van Corona ziet de AFM hier nauwlettend op toe. Lees hier op de website van de AFM waarom dit zo belangrijk is.