Nog vier maanden tot pensioen.. .

De 66 jarige Alice begon haar carrière als receptioniste in 1984 bij een grote zorgverzekeraar en is daar nooit meer weggegaan. Inmiddels is zij 35 jaar in dienst, maar van werken komt het niet meer. Ze is ongeneeslijk ziek. Na ruim twee jaar ziek in dienst mag haar werkgever het dienstverband eindigen. Maar hij weigert. De werkgever van Alice houdt het dienstverband slapend en wil zo betaling van de transitievergoeding voorkomen. Alice stapt naar de rechter. Het kan toch niet zo zijn dat ze betaling van een fikse transitievergoeding misloopt vanwege haar naderend pensioen? Dit getuigt van slecht werkgeverschap, aldus Alice, en zij start een kort geding. De tijd dringt.

De werkgever was al gehouden tot betaling van twee jaar salaris tijdens ziekte en hij heeft re-integratiekosten gemaakt. Zodra het UWV een ontslagvergunning verleent op basis van langdurige arbeidsongeschiktheid, dan is hij daarbovenop nog eens verplicht de volle transitievergoeding te betalen. In deze zaak maar liefst € 46.664,30. Dat kost simpelweg te veel geld. Nog maar vier maanden en dan heeft zij de pensioengerechtigde leeftijd. Bij pensioen heb je geen recht op de transitievergoeding. Dat scheelt weer! De werkgever besluit dat af te wachten.

Voorheen hoefde een werkgever slechts een beëindigingsvergoeding te betalen zodra hij daartoe was veroordeeld in een procedure. Sinds het nieuwe arbeidsrecht in 2015 (WWZ), heeft elke werknemer bij beëindiging op initiatief van de werkgever recht op een vergoeding: de zogeheten transitievergoeding. Dat deze verplichting ook geldt na twee jaar ziekte, wordt door veel werkgevers als onrechtvaardig ervaren. De wetgever heeft deze klacht gehoord en daarom volgt in april 2020 de regeling Compensatie Transitievergoeding. Deze wet maakt het mogelijk de betaalde transitievergoeding vergoed te krijgen door het UWV per 1 april 2020. Ook de werkgevers die de transitievergoeding al betaald hebben kunnen hier recht op hebben.

De rechter stelt Alice in het gelijk, juist met het oog op de nieuwe wetgeving. Er is echter geen wetsartikel die een werkgever verplicht een werknemer te ontslaan. De rechter vindt dat het ‘niet opzeggen’ en het ‘niet betalen van transitievergoeding’ niet getuigt van goed werkgeverschap en dat staat dan weer wel in de wet. Een slapend dienstverband is onwenselijk. De werkgever wordt op basis van goed werkgeverschap veroordeeld tot het overgaan tot beëindiging van het dienstverband van Alice. Haar werkgever moet alsnog de transitievergoeding uitbetalen.

Toevallig sprak ik onlangs tijdens een cursus de kantonrechter die deze uitspraak heeft gedaan. Ik kon het niet laten vragen te stellen. Deze zaak betrof een groot bedrijf. De werkgever moet nu een aanzienlijk bedrag aan transitievergoeding voorschieten. Wat betekent dit voor bijvoorbeeld de lokale bakker? Natuurlijk is er sprake van compensatie en ontvangt de werkgever de vergoeding uiteindelijk terug. Maar toch… De rechter informeerde mij dat zij bij een klein bedrijf zoals de lokale bakker de datum van uitbetalen kan gelijkstellen aan de datum waarop compensatie plaatsvindt. Gelukkig. Toch blijft het een aanzienlijk bedrag bij een 35-jarig dienstverband. Vooral nu de werkgever compensatie van een nettobedrag aan transitievergoeding ontvangt. De werkgeverslasten blijven toch echt voor rekening van de werkgever. En die zijn niet mis.

Auteur mr. Sylvia Punt

Juriste Punt, uw jurist aan huis.

Gespecialiseerd in arbeidsrecht en contractenrecht. Juridisch adviseur als het kan, uw gemachtigde bij de rechter als het moet. Juriste Punt zorgt voor de juiste juridische oplossing.

Vindplaats uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2019:3440

Juriste Punt

Juriste Punt, uw juriste aan huis