Regelmatig word ik gebeld naar aanleiding van een door mij geschreven blog over Ziek uit dienst. Vooral mensen met spanningsklachten, zoals bij een burn-out, hebben veel baat bij dit blog. Zowel werkgevers als werknemers hebben geen idee hoe te handelen als een medewerker voor lange tijd arbeidsongeschikt raakt. Voor beide partijen is dit jammer en zeer kostbaar.

Re-integreren betekent niet dat je de medewerker direct weer moet laten werken. Re-integreren is precies datgene doen wat de medewerker helpt beter te worden. Dat kan zijn juist het vertrouwen geven dat hij zelf terugkomt zodra de medewerker er aan toe is. Pak de re-integratie goed aan en dit bespoedigt herstel. De overspannen werknemer meldt zich echt niet zomaar ziek voor lange tijd en wil doorgaans snel weer aan de slag. Een werkgever wil natuurlijk niet geconfronteerd worden met de extra kosten die een zieke medewerker met zich meebrengt. Hieronder informeer ik je wat te doen om kosten te besparen.

Is er sprake van een arbeidsconflict en heb je direct daarna een ziekmelding ontvangen? Schakel dan binnen twee weken de Arboarts in. Je twijfelt dan waarschijnlijk of de medewerker echt ziek is, maar dat is niet aan de werkgever te bepalen. De Arboarts helpt en weet welke maatregelen getroffen dienen te worden. De Arboarts kan een time out inlassen, mediation aanraden of jou informeren als blijkt dat de medewerker helemaal niet ziek is.  Over wat je in dat laatste geval het beste kunt doen, informeer ik je in een ander blog.

Constateert ook de Arboarts dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid? Laat de re-integratie volgens het stappenplan van het UWV verlopen. Het stappenplan tref je hier aan en kom daarna snel terug om verder te lezen. De medewerker perfect laten re-integreren draagt niet alleen bij aan een spoedig herstel, maar zorgt er ook voor dat het UWV de salarisbetaling na twee jaar ziekte kan overnemen. Je loopt het risico op een loonsanctie als je ook maar even verzaakt.

De medewerker helpen te re-integreren, geldt zelfs als het een medewerker betreft op basis van een tijdelijk dienstverband. Lees hierover in mijn vorige blog over Ziek uit dienst. Tip: verleng het tijdelijke dienstverband met een nieuw tijdelijk contract zodat je er zelf voor kunt zorgdragen dat de medewerker spoedig herstelt. Ziek uit dienst kost de werkgever te veel geld!

Het UWV stappenplan geeft per week aan wat er van jou als werkgever wordt verwacht. Het stappenplan legt de werkgever de verplichting op zoals het opstellen van een plan van aanpak, vermeldt de uiterlijke datum waarop een Arboarts wordt ingeschakeld en het moment waarop de volgende stap moet worden genomen. Het betreft een vastlegging van de situatie op vooraf bepaalde momenten. Het is niet de bedoeling de druk op te voeren bij de medewerker om weer te komen werken. Daar is niemand bij gebaat. Opnieuw uitval ligt dan in de verwachting.

Dit stappenplan is onmisbare informatie voor elke werkgever. Simpel, gratis en voor niets beschikbaar via de website van het UWV.

Ziekmelding? Noteer zo min mogelijk informatie en realiseer je te allen tijde het doel waarom je persoonsgegevens verwerkt. Schakel tijdig de Arboarts in en help de medewerker re-integreren. Je bespaart veel kosten als je juist wél de medewerker goed laat re-integreren.

Wil je meer weten? Neem vrijblijvend contact met mij op via e-mail of telefonisch 06 – 14578344

Auteur: mr. S.B. Punt

 

Over de auteur:

Ik ben juriste, gespecialiseerd in arbeidsrecht en contractenrecht. Mijn dienstverlening beperkt zich niet tot alleen advies, maar ik sta je ook in rechte bij voor een gerechtelijke procedure bij de Kantonrechter.