‘Overspannen en ik wil nu mijn arbeidsovereenkomst beëindigen!’ verneem ik regelmatig van mensen die mijn dienstverlening als juriste hiervoor willen inroepen. De werkgever vindt het uiteraard prima om afscheid te nemen van deze zieke werknemer. Dit wordt vaak nog aangespoord door de Arbo-arts. Een arbeidsongeschikte werknemer kost toch alleen maar geld, aldus werkgever. Zowel de werkgever als de werknemer willen dan een einde maken aan het dienstverband.

Toch is een zieke werknemer uit dienst laten gaan voor beide partijen onwenselijk. Als juriste wordt het mij zelfs afgeraden hier aan mee te werken. Hieronder licht ik dit toe.

Vroeger kon een werknemer ‘de ziektewet in’ zodra deze arbeidsongeschikt was. Sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter is dat niet meer mogelijk. Gedurende de eerste vierentwintig maanden is de werkgever verplicht het loon door te betalen. Deze loondoorbetalingsverplichting heeft iedere werkgever.

Een werkgever die zijn medewerker ziek uit dienst laat gaan, moet opdraaien voor de kosten. Werkgevers kunnen dit risico verzekeren bij het UWV. Vaak kiezen werkgevers er echter voor om eigenrisicodrager te zijn. Dit betekent dat een werkgever dan zelf uitkeringen en de kosten van de re-integratie moet dragen van zijn ex-werknemer. Jawel, ex- werknemer! Hoeveel dit kost verschilt per werkgever. Kleinere bedrijven hoeven naar verhouding minder te betalen ten opzichte van grotere bedrijven. Meer hierover lees je op de website van de Belastingdienst 

Indien de ex-werknemer een Ziektewetuitkering ontvangt is de werkgever verantwoordelijk. Deze verantwoordelijkheid geldt niet alleen bij ziek uit dienst, maar zelfs als de werknemer zich ziek meldt tot 28 dagen na einde dienstverband. Dit wordt nawerking genoemd. Deze nawerking geldt niet als de ex-werknemer een WW-uitkering heeft aangevraagd en deze is toegekend. (Tip!) Een ziekmelding vanuit een WW-uitkering leidt dan weer niet tot toerekening van Ziektewetlasten aan de oud-werkgever.

Na een beëindiging van het dienstverband moet je als werknemer in staat zijn te voldoen aan de verplichtingen die de werkeloosheidsuitkering met zich mee brengt. Althans als je niet zelf in staat bent je inkomen te regelen. Om recht te hebben op de werkeloosheidsuitkering moet je beschikbaar zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt en dus kunnen solliciteren. Een zieke werknemer is dat niet. Door mee te werken aan een ontslag terwijl je ziek bent, kun je zelfs gekort worden op je uitkering. (Dit geldt uiteraard niet als je tijdelijke dienstverband eindigt. Daar kun je weinig aan doen en voor die situatie is dan juist wel de ziektewet als vangnet. Echter, ook hierbij draait de werkgever op voor de kosten. Maar daar kun je als werknemer niets tegen doen.)

Werknemers met een burn out zien vaak geen andere oplossing dan ontslag te nemen. Een andere oplossing is er wel degelijk. Laat je informeren. Werkgevers hebben er zelf belang bij om de werknemer beter te laten worden. Zodra de werknemer in staat is weer aan het werk te gaan, dan kan dit bij een ander bedrijf mét behoud van het dienstverband. Dit is genaamd re-integratie tweede spoor. Lees meer hierover op de website van het UWV.

Ziek uit dienst is onwenselijk. Zowel voor de werkgever als voor de werknemer is ziek uit dienst een kostbare aangelegenheid. Neem geen beslissing waar je later spijt van krijgt. Juriste Punt kan je adviseren en informeren. Neem vrijblijvend contact met mij op. Juriste Punt, Uw juriste aan huis.

css.php