De Autoriteit Persoonsgegevens deelt fikse boete uit. Lees mijn artikel hierover op de voorpagina van Tips & Advies Personeel.
Onderschat de gevolgen van de AVG niet en neem tijdig maatregelen. Lees meer over de laatste ontwikkelingen van de
privacywetgeving in het blad Tips & Advies. Regelmatig staan mijn artikelen hierin geplaatst.

Juriste Punt

Juriste Punt in Tips & Advies