Eindigt mijn tijdelijk dienstverband? Dan moet ik solliciteren dus verschijn ik niet meer op het werk’. De werkgever die deze mededeling vernam, besloot daarop het salaris dan ook niet meer te betalen. Geen werk, geen loon. Het betrof echter de laatste twee weken van het jaar en in verband met de feestdagen was het bedrijf gesloten in de laatste week van december. Is een loonstop dan terecht?

Op 25 juli 2018 heeft de rechtbank Limburg zich over deze vraag gebogen en concludeerde dat de werkgever terecht en op de juiste wijze is overgegaan tot een loonstop. De werkgever is niet gehouden het loon over de laatste twee weken te betalen aan de werknemer.

De kantonrechter komt tot dit oordeel omdat de werknemer niet meer heeft gereageerd op de schriftelijke reactie van de werkgever. De kantonrechter oordeelt dat het aan de eisende partij is te protesteren en stelt ‘Door op de e-mail van werkgever niet te reageren heeft werknemer ermee ingestemd dat het salaris over de resterende dagen van zijn arbeidsovereenkomst (tot 1 januari 2018), die hij niet meer zou komen werken, niet uitbetaald zouden worden.’ Zwijgen is kennelijk instemmen.

Tip. Zorg ervoor dat je een onterechte beslissing of handeling per e-mail vastlegt en de ander tegenspreekt. Dit wordt dossieropbouw genoemd. Het hoeft niet strikt geformuleerd, maar is wel degelijk van belang.  Dossieropbouw geldt zowel voor de werkgever, maar is ook van belang voor de werknemer.

Inmiddels is het aanzeggen van een tijdelijk dienstverband voor de meeste werkgevers wel gebruikelijke werkwijze geworden. Soms leidt het dus toch nog tot interessante uitspraken. Zo ook deze van Rechtbank Limburg.

Hierbij ontvang je een suggestie voor het aanzeggen zoals het een goed werkgever betaamt:

‘Op < datum > bent u op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd bij ons, < naam werkgever > in dienst getreden. Deze arbeidsovereenkomst eindigt van rechtswege op < datum > .

We hebben geen voornemen uw arbeidsovereenkomst voort te zetten. Dit betekent dat uw laatste werkdag zal zijn < datum >.  / Of / Wij willen uw arbeidsovereenkomst graag verlengen voor de duur van < tijdsduur > onder dezelfde voorwaarden.

 Aan de wettelijke plicht van artikel 7:668 BW is met deze brief voldaan. Om er zeker van te zijn dat deze brief u bereikt, sturen wij u deze zowel per gewone als per aangetekende post.’

Op deze wijze het tijdelijk dienstverband aanzeggen, hoeft niet tot onduidelijkheden te leiden. Er staat namelijk letterlijk in tot wanneer de medewerker geacht wordt te werken. Alleen als je anders overeenkomt en specifieke afspraken maakt, dan kan hiervan worden afgeweken. Het staat een werkgever uiteraard vrij de werknemer vrij te stellen van werk. Maar dat hoeft niet!

Wil je meer weten over arbeidsovereenkomsten, neem vrijblijvend contact op met ondergetekende.

Auteur: mr. S.B. Punt

Juriste Punt