Kosten

Juriste Punt zorgt voor betaalbare juridische bijstand. Een indicatie van de kosten ex BTW per zaak is als volgt:

[table “1” not found /]

De kosten voor mijn dienstverlening verschillen per zaak. Indien een geschil buitengerechtelijk (zonder tussenkomst van de rechter) wordt afgerond, dan zijn de kosten lager in vergelijking met een zaak waarin een procedure is vereist. Zodra de rechter u in het gelijk stelt, dan worden de juridische kosten grotendeels vergoed door de tegenpartij.

Mijn uurtarief leent zich ervoor om mij juist voorafgaande aan een geschil in te schakelen. Bij een arbeidsrechtelijk geschil neemt Juriste Punt de kosten voor rechtshulp mee in de onderhandeling, zodat uw werkgever dit vergoedt. Een goed onderbouwd contract kan u veel geld en tijd besparen. Leesbare algemene voorwaarden speciaal gericht op uw bedrijf, zorgen ervoor dat u klachten of geschillen achteraf snel kunt oplossen.

Wilt u weten of u het ontslagdossier goed opbouwt zodat u kosten bespaart tijdens de ontslagprocedure na 1 juli 2015? Neem vrijblijvend contact op voor een gratis informerend gesprek over de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Ik informeer u graag over de gevolgen van de WWZ voor uw bedrijf.

Lees hier meer informatie over vrije keuze van advocaat of jurist bij rechtsbijstandverzekering

Kies voor Juriste Punt indien u voor rechtsbijstand verzekerd bent. Als rechtsbijstandverzekerde, heeft u recht op een vrije advocaatkeuze. In 2014 heeft de Hoge Raad bepaald dat een rechtsbijstandverzekerde een vrije keuze heeft in advocaat of jurist. U hoeft dus geen genoegen te nemen met de jurist in dienst bij de rechtsbijstandverzekeraar. Juriste Punt is uw juriste aan huis. Ik kom bij u langs, omdat persoonlijk contact in uw belang is. De verzekeraar vergoedt de kosten van uw rechtszaak.