Per 1 juli 2017 is de nieuwe wet Wet uiterste betaaltermijn van 60 dagen voor grote ondernemingen in werking gegaan. Deze wetgeving heeft te maken met maximaal af te spreken betalingstermijn. Heb jij het als ondernemer al gemerkt?

De wet is een uitwerking van de Europese richtlijn ‘Late betalingen’. Op grond van deze wet is het niet toegestaan voor een grote onderneming in een overeenkomst met MKB-leveranciers een langere betalingstermijn dan 60 dagen te hanteren. Wat betekent deze wet voor uw bedrijf?

Overeenkomsten waarbij grote ondernemingen alsnog besluiten betaaltermijnen langer dan 60 dagen af te sluiten, zijn nietig en dan wordt de betaaltermijn van rechtswege omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Dit heeft tot gevolg dat indien de grote onderneming uw factuur pas na 30 dagen betaalt, dan vanzelf de wettelijke handelsrente verschuldigd is over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Dat is toch handig om te weten!

Het in rekening brengen van de wettelijke handelsrente is echter niet altijd even handig. Over dit onderwerp heb ik al eens eerder geschreven. Lees hier meer tips om je betalingsrisico te beperken.

Tot 1 juli 2017 gold bij handelstransacties een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij in de overeenkomst tussen partijen anders is afgesproken. Een betalingstermijn van 60 dagen was dan ook toegestaan. Een betalingstermijn langer dan 60 dagen mocht alleen worden afgesproken indien beide partijen uitdrukkelijk hiermee instemmen en deze betalingstermijn niet ‘kennelijk onbillijk’ is voor de wederpartij. Deze wetgeving volgt uit de Europese richtlijn ‘Late betalingen’ die sinds 16 maart 2013 in Nederland van kracht is geworden.

Tip: vermeld in je opdrachtbevestiging de overeengekomen betalingstermijn en maak de wederpartij vooraf attent op de nieuwe wetgeving. Doe er je voordeel mee!

Wil je meer weten over betalingstermijnen, contracten in overeenstemming met de huidige wetgeving en nakoming vorderen, neem vrijblijvend contact op met ondergetekende.

Auteur: mr. S.B. Punt