Modelovereenkomst van de Belastingdienst
Ook handig voor jouw onderneming?

Ben je lekker aan het werk als ondernemer? Soms denkt de Belastingdienst daar anders over. Voorkom problemen en maak gebruik van de gratis beschikbare modelovereenkomsten. Het gebruik ervan is niet verplicht. Hieronder licht ik toe wanneer het raadzaam is modelovereenkomsten te gebruiken. Ook informeer ik je hoe je er gebruik van kunt maken.

Ondernemer voor de Belastingdienst?

Jijzelf bepaalt of je ondernemer bent of niet. Hierover kan twijfel ontstaan bij organisaties zoals de Belastingdienst. In dat geval is het van belang dat je jouw standpunt goed kunt onderbouwen met aanvullende stukken zoals de modelovereenkomst. Het is raadzaam de modelovereenkomsten te gebruiken als er discussie kan ontstaan over de vragen:

  1. Ben je ondernemer voor de Belastingdienst?
  2. Is deze relatie aan te merken als dienstbetrekking?

Ad. 1 Ben je ondernemer voor de Belastingdienst?
Lang niet iedereen die ondernemer wil zijn, is ondernemer voor de inkomstenbelasting. Van belang is of je voldoende zelfstandig bent, of er voldoende continuïteit is in je bedrijf en of je ondernemersrisico loopt. Ook de omvang van je bedrijf is relevant. Nooit winst en slechts hobby-matig bezig zijn is niet voldoende. Doe hier de test www.belastingdienst-ondernemerscheck.nl en kom snel weer terug om verder te lezen.

Ad. 2 Is deze relatie aan te merken als dienstbetrekking?
Heb je voldaan aan alle eisen en ben je ondernemer voor de Belastingdienst? Dan kan het zo zijn dat toch één relatie is aan te merken als dienstbetrekking. Bijvoorbeeld als je drie dagen per week voor lange tijd werkzaam bent op het kantoor van één opdrachtgever in het bijzonder. Let op als die relatie domineert en je economisch afhankelijk bent van deze relatie. Er is mogelijk sprake van een dienstbetrekking als er voldaan is aan de volgende drie elementen samen:

  • Verplichting tot persoonlijk verrichten van de arbeid (je mag geen vervanger sturen)
  • Beloning
  • Gezagsverhouding, werkgeversgezag

Als één van deze drie ontbreekt, dan is er geen dienstbetrekking. Natuurlijk verricht je arbeid en ontvang je er geld voor. De vraag is of je deze arbeid persoonlijk moet verrichten. Let ook vooral op de gezagsverhouding. Als één van jouw opdrachtgevers voor jou bepaalt wat je uurtarief is en hoe je je werk moet uitvoeren, dan is er gezagsverhouding. De Belastingdienst kan hierbij gemakkelijk stellen dat dit een arbeidsrelatie is en dat er loonheffingen afgedragen moet worden. Juist dan is het raadzaam gebruik te maken van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst.

Hoe kun je gebruik maken van de modelovereenkomsten?

Op de website van de Belastingdienst tref je enkele modelovereenkomsten aan. Bekijk welke voor jouw bedrijf passend is, vul zelf in wie je contractpartij is en wat jullie beiden hebben afgesproken als werkzaamheden. Afspraken met betrekking tot geheimhouding of aansprakelijkheid dien je hierin te verwerken. De modelovereenkomst geeft al suggesties en deze kun je nader aanvullen. Het is van belang deze artikelen aan te vullen, omdat je eigen algemene voorwaarden niet zonder meer aanvullend te gebruiken zijn.

Je kunt op twee manieren gebruik maken van de modelovereenkomst. Print de juiste modelovereenkomst af en laat beide partijen ondertekenen. De andere manier is een e-mail te verzenden naar de contractpartij en slechts het nummer van de juiste modelovereenkomst te vermelden in deze e-mail. Vergeet niet te vermelden in de begeleidende e-mail jouw specifieke afspraken zoals je uurtarief en werkzaamheden. Is geen enkele modelovereenkomst passend voor jouw bedrijf? Stel zelf een contract op en de Belastingdienst is bereid deze binnen zes weken te controleren. Indien je een goedkeuring ontvangt van de Belastingdienst, dan kun je die gebruiken.

Stimulans om afspraken schriftelijk vast te leggen

Je vraagt je misschien af of ik ben ingehuurd door de Belastingdienst ter promotie. Niets is minder waar. Als juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht en contractenrecht heb ik mij in het onderwerp en de nieuwe wet verdiept. De Belastingdienst stimuleert ondernemers stil te staan bij de afspraken en deze schriftelijk vast te leggen. Juist dat schriftelijk bevestigen, daar ben ik groot voorstander van.

Regelmatig word ik ingeschakeld door ondernemers die aan de slag gaan op basis van een mondelinge afspraak. De mondeling afgesproken werkzaamheden zijn verricht. De maandelijkse facturen zijn verzonden, maar betaling blijft uit. Als ondernemer werk je op basis van vertrouwen met je opdrachtgever. Je bent nu eenmaal goed in je werk en vertrouwt erop dat de ander zijn waardering uit door je er tijdig voor te belonen. Soms loopt dat anders. Als je de zaak uit handen moet geven is het vervolgens maar de vraag of je de gemaakte afspraken voldoende kunt aantonen. Ik heb hier al eens over geblogd. Met behulp van een contract voorkom je geen problemen, maar kun je heel gemakkelijk en snel nakoming vorderen. Je kunt aantonen waar je recht op hebt.

Auteur mr. S.B. Punt

Over de auteur. Sylvia Punt is juriste gespecialiseerd in arbeidsrecht en contractenrecht. Deze combinatie maakt dat ik mij verdiept heb in de Wet DBA en jou snel van adequaat juridisch advies kan voorzien zodra je een modelovereenkomst krijgt aangeboden door je opdrachtgever. Indien je contractpartij vervolgens zijn afspraken niet nakomt, dan sta ik je in rechte bij voor de Kantonrechter. Een advocaat is niet meer nodig! Wil je meer weten over mijn dienstverlening? Neem nu contact op. Juriste Punt, uw jurist aan huis