Eén van mijn artikelen is gepubliceerd! Er was een interessante uitspraak in januari 2018 naar aanleiding waarvan ik dit artikel heb geschreven. De werkgever werd geconfronteerd met een loonsanctie, omdat hij een overspannen medewerker niet goed zou hebben gere-integreerd. En dat terwijl hij de adviezen van de arbodienst nauwgezet had gevolgd. De werkgever liet het er niet bij zitten en heeft met succes zijn schade verhaald op de arbodienst.

Lees meer hierover in mijn artikel in Tips & Advies, Personeel. Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem contact op via mijn website.

loonsanctie