Nieuwe aankoop

Wegens uitbreiding van mijn kantoor kocht ik twee nieuwe archiefkasten. Een mooie kantoorkast en een ladekast voor mijn dossiers. Ik kocht de kasten als ondernemer Juriste Punt, want dan kan ik de BTW verrekenen. Na levering bleek echter de mooie kantoorkast niet te passen door de trapgang en zo kon hij niet op de plaats van bestemming geraken. Op deze manier heb ik er niets aan. Maar, een zakelijke aankoop kan niet zomaar geannuleerd worden. Afspraak is afspraak! Of ligt het toch iets anders?

Wettelijke bescherming consument

Een consument kan zich beroepen op wettelijke bescherming in het consumentenrecht. Een ondernemer wordt geacht het contract te lezen en te weten waar hij mee instemt. Om deze reden kan een consument bepaalde aankopen, zoals een koop via internet[1], annuleren binnen veertien dagen. Voor ondernemers ligt dat vaak anders. Indien er al een annuleringsmogelijkheid is, dan moet deze contractueel zijn vastgelegd. Let in het bijzonder op het  herroepingsrecht die de consument heeft bij een aankoop via internet. Binnen veertien dagen kan de consument sommige aankopen ‘herroepen’. Als de ondernemer de consument hierover vooraf niet goed heeft geïnformeerd, dan mag dit niet binnen veertien dagen maar binnen twaalf maanden (!).

Garantie

Hoe zit dat met een gekocht product dat binnen zes maanden aanzienlijke gebreken vertoont? De professionele koper moet dan bewijzen dat de gekochte zaak niet beantwoordt aan de overeenkomst. Bij een consumentenkoop ligt dat anders. Indien het gebrek zich openbaart binnen zes maanden na aankoop, dan wordt het gebrek vermoedt al tijdens de koop aanwezig te zijn geweest. Dit gebrek hoef je binnen zo’n korte tijd niet te verwachten en daarom heb je recht op kosteloos herstel, ontvangst van een nieuw exemplaar of zelfs ontbinding van de koop. Een consument wordt ook hierbij beschermd door de wet.

Verlenging

Een stilzwijgend verlengd contract tussen een bedrijf en een consument is maandelijks opzegbaar. Dit volgt uit de Wet van Dam en is van toepassing op bepaalde contracten zoals sportabonnementen, internet- en abonnement op telefonie. Sportscholen willen nog wel eens gebruik maken van de onwetendheid van de consument. Er wordt dan gesteld dat het contract opnieuw voor een jaar is verlengd. Deze verlenging is echter in strijd met het consumentenrecht. Ondanks de inhoud van het contract, is het contract toch echt maandelijks opzegbaar. Bedrijven onderling kunnen echter wel degelijk verlenging van een jaartermijn afspreken en deze afspraak is dan ook bindend. Een bedrijfsmatig contract dat langer dan een (jaar)termijn duurt, is te verlengen met de termijnen zoals zijn afgesproken in het contract.

Reflexwerking

Kortom, consumenten worden beschermd tegen onredelijke bedingen in de algemene voorwaarden. Slechts kleine ondernemers kunnen onder omstandigheden ook een beroep doen op de bescherming die het consumentenrecht biedt en zodoende gelijkgesteld worden aan consumenten. Dit wordt de reflexwerking genoemd. In de zogenaamde zwarte en grijze lijst staan bedingen die onredelijk bezwarend zijn of worden vermoed dat te zijn. Als een beding voorkomt in deze lijsten, dan kan de consument gemakkelijk een beroep doen op de ongeldigheid ervan. Dát is het voordeel bij consumentenrecht. Bij overeenkomsten tussen bedrijven en andere ondernemers gelden de zwarte en grijze lijst niet. Zij kunnen onderling afspreken wat zij willen.

Bescherming

Dit zijn enkele belangrijke verschillen tussen contracten gemaakt met consumenten en contracten tussen ondernemingen. Als je als particulier ook ondernemer bent, ga niet te snel over tot een bedrijfsmatige aankoop. Je zou wel eens de wettelijke bescherming kunnen mislopen van het consumentenrecht. Indien je na de aankoop alsnog het gekochte product op je balans zet, dan is dat prima mogelijk. Je hoeft echt niet bij aanvang al aan te geven dat je het koopt als ondernemer.

Praktische oplossing

Hierbij kom ik terug op de door mij aangekochte archiefkast die niet bruikbaar is in mijn bedrijf. Het Burgerlijk Wetboek zal mij niet helpen! Ik ben maar eens persoonlijk gaan praten met de verkoper en heb hem het probleem uitgelegd. Gelukkig was deze ondernemer heel begripvol. De verkoper vond het geen probleem om de grote kast om te ruilen voor een veel kleiner (en goedkoper!) exemplaar. De kast werd nog opgehaald en geleverd ook. En ik maakte niet eens gebruik van het consumentenrecht.

Zo zie je maar. Leuk hoor die wettelijke regeltjes. Vaak blijft het gelukkig toch echt mensenwerk.

Meer weten over contracten en nakoming ervan? Neem vrijblijvend contact met mij op sp@juristepunt.nl

 

[1] Dit is de zogenaamde overeenkomst op afstand en deze bedenktijd geldt ook bij colportage

expat

Juriste Punt, uw juriste aan huis