De Wet DBA ligt in de ijskast en opdrachtgevers zijn terughoudend met het inschakelen van zelfstandigen. Ondernemers verlangen terug naar de VAR-verklaring. Dat is niet alleen jammer, maar ook ten onrechte zo blijkt uit de volgende uitspraak. In die zaak werkte een ondernemer met een VAR-WUO in 2013 en 2014 en dacht zichzelf daarmee voldoende te hebben ingedekt tegen een naheffing. De Belastingdienst heeft echter de beschikking herzien en aangepast naar een VAR-loon. De voordelen van het werken als zelfstandige loopt de ondernemer dus mis.

Wat mocht onder de vorige wetgeving mag nu ook onder de Wet DBA. Als opdrachtnemer en opdrachtgever dien je erop te letten dat je niet aan alle drie de vereisten van een arbeidsovereenkomst voldoet. Zorg dat één van de volgende drie kenmerken ontbreekt:

  • opdrachtgever kan bindende aanwijzingen geven (gezagsverhouding);
  • opdrachtnemer moet werkzaamheden persoonlijk verrichten;
  • opdrachtnemer ontvangt een beloning.

In de uitspraak loopt de rechter simpelweg de drie vereisten van een arbeidsovereenkomst na, zie in het bijzonder punt 6.9 en 7.1 van de uitspraak. De rechtbank oordeelt over de vraag of de ondernemer over voldoende zelfstandigheid beschikt ten opzichte van zijn opdrachtgevers. In dit geval was er sprake van bemiddeling. In 6.9 oordeelt de rechter dat er sprake is van een gezagsverhouding en dus dat er onvoldoende zelfstandigheid is. In 7.1 komen de andere twee vereisten ter sprake. De ondernemer ontvangt een vergoeding en is verplicht de arbeid persoonlijk te verrichten. Over vervanging acht de rechter het ‘niet aannemelijk dat die vervanging, zonder toestemming van de zorgaanbieder, door een willekeurige derde zou kunnen plaatsvinden.’ Aan alle drie de vereisten is voldaan zodat de Belastingdienst deze relatie, ook al is er sprake van bemiddeling, aanmerkt als dienstbetrekking.

De ondernemer blijkt dus alsnog loonheffing verschuldigd te zijn over 2013 en 2014. Dit gaat de ondernemer veel geld kosten, terwijl de opdrachtgever of bemiddelaar gevrijwaard blijft. Onder de Wet DBA zijn partijen samen verantwoordelijk.

Maak gebruik van de modelovereenkomst beschikbaar gesteld door de Belastingdienst en wees  voorbereid. Zodra partijen één van deze drie vereisten laat ontbreken, dan zal de Belastingdienst de relatie niet als dienstbetrekking aanmerken. De Wet DBA ligt in de ijskast, maar het is aan te raden de modelovereenkomsten te gebruiken. Hiermee voldoe je aan je inspanningsverlichting.

Meer weten over de wet DBA, de modelovereenkomsten en arbeidscontracten? Neem vrijblijvend contact op met Juriste Punt.

Auteur mr. S.B. Punt
Juriste Punt, uw juriste aan huis

 

Uitspraak van Rechtbank Noord Nederland ECLI:NL:GHARL:2016:10247