Inzake consumentenrecht, had ik laatst zelf een probleempje. Afgesproken was dat er meubels zouden worden geleverd tussen 15.00 en 20.00 uur. Vervolgens verschijnt de leverancier al op 14.15 uur. Op dat moment was ik nog niet aanwezig en kon ik de meubels niet in ontvangst nemen. Een nieuwe afspraak werd gemaakt en de leverancier kondigde aan opnieuw voorrijkosten in rekening te brengen. Zo werkt het natuurlijk niet. Mijn eigen frustratie zette ik opzij en het inspireerde mij tot het schrijven van het volgende blog. Wat zijn je rechten in deze?

Er is in deze sprake van een afspraak met betrekking tot het tijdstip van levering. Dit houdt feitelijk een overeenkomst in. Als de ander niet op het afgesproken tijdstip levert, dan is de ander in gebreke. Van belang is de ander op dat moment direct in gebreke te stellen en de kans te geven de afspraak alsnog na te komen. Doet hij dit niet, dan is hij in verzuim met alle gevolgen van dien. In verzuim zijn, heeft tot gevolg dat de ander schadeplichtig is. Zou je in bovenvermelde situatie kunnen betogen dat de leverancier schadeplichtig is? Dat lijkt me niet.

Stel je gaat trouwen en je bestelt bij de lokale bruidsmodezaak een bruidsjapon. Na diverse pasafspraken ben je eruit en de datum van levering is afgesproken. Alles is tot in de puntjes geregeld. Vervolgens wordt de meest prachtige en perfecte bruidsjurk geleverd. Eén dag te laat. Het moge duidelijk zijn voor eenieder dat hier sprake is van een fataal termijn. Dat heeft tot gevolg dat de koper de leverancier niet in gebreke hoeft te stellen. De leverancier is van rechtswege in verzuim, met alle gevolgen van dien. In deze situatie heeft de koper wel degelijk recht op schadevergoeding.

De kwestie van de bruidsjurk is een dusdanig uitzonderlijke situatie, dat je toch echt van het volgende kunt uitgaan. Schiet de ander tekort in de nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de koopovereenkomst? Dan dien je over te gaan tot het verzenden van een schriftelijke ingebrekestelling. Een ingebrekestelling is een brief waarin je de ander een redelijke termijn stelt alsnog zijn verplichtingen te laten nakomen. Is de door jou gestelde termijn verstreken en komt de ander zijn afspraak nog steeds niet na, dan is er sprake van verzuim. Verzuim heeft schadeplichtigheid tot gevolg.

Met betrekking tot de levering van de meubels, zal ik de leverancier gewoon moeten vragen opnieuw tot levering over te gaan. Uiteraard is het onterecht dat de kosten hiervoor bij mij in rekening worden gebracht. De extra voorrijkosten dienen voor rekening te blijven van de leverancier.

De ombudsman van het Noordhollands Dagblad, Ed Brouwer, heeft juist een vergelijkbaar artikel geschreven waarbij hij mij om juridisch advies heeft gevraagd. Mooie combinatie, blog en publicatie!

Houd de ombudspagina van het Noordhollands Dagblad in de gaten.

Meer weten over jouw rechten als consument, neem vrijblijvend contact op met Juriste Punt via sp@juristepunt.nl. Neem ook een kijkje op mijn website.

Auteur: mr. S.B. Punt