Als werkgever betaal je het loon van je zieke werknemer gedurende twee jaar. Dit is slechts anders als je een werknemer treft die onder de vangnetsituatie valt. Een werknemer die met zwangerschapsgerelateerde klachten verzuimt, valt onder dit vangnet. Deze werkneemster heeft recht op een Ziektewetuitkering. Alleen, de werknemer meldt misschien niet direct de oorzaak van het verzuim. Loop je dan het recht op ziekengeld mis?

De Ziektewet bepaalt dat bepaalde groepen werknemers, de ‘vangnetgevallen’, die door ziekte niet in staat zijn hun werk te doen recht hebben op een Ziektewetuitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen aan de werknemer. In de praktijk betaalt het UWV het loon aan de werkgever en de werknemer ontvangt nog steeds 100% loon via de werkgever. De werknemer merkt hier dus niets van en het scheelt de werkgever enorm veel geld.

De zwangere werkneemster hoeft niet direct de aard en oorzaak van het ziekteverzuim door te geven aan de werkgever. De werkgever kan zelfs met terugwerkende kracht het ziekengeld ontvangen zodra de oorzaak van het verzuim bekend wordt gemaakt. Op het moment dat de bedrijfsarts weet dat het verzuim zwangerschap gerelateerd is, laat hij dat de werkgever weten. Daarna kan de werkgever alsnog aanspraak maken op ziekengeld.

De werkneemster kan hierdoor zelf bepalen wanneer zij er aan toe is te melden dat ze in verwachting is en dat ze dus onder de vangnetbepaling valt. De werkgever loopt door de late melding geen risico het ziekengeld mis te lopen.

Wist je dat het UWV ook het loon betaalt, althans je inkomsten, bij zwangerschap als zelfstandige? Als je een eigen bedrijf hebt en zwanger bent, dan kun je voor de periode rond de bevalling een zwangerschapsuitkering aanvragen: de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ). Deze ZEZ-uitkering duurt minimaal zestien weken.

Weet wat je rechten zijn. Juriste Punt, Uw juriste aan huis.

img_4545